Košický krajPozície s najvyšším platom

Pozícia Priemerný hrubý plat(EUR)
Generálny riaditeľ 5 233
Riaditeľ IT 3 726
Medical advisor 3 181
Vedúci právneho oddelenia 3 031
Výkonný riaditeľ 3 019
Country manager/director 2 913
Account director 2 888
IT architekt 2 875
Riaditeľ logistiky 2 788
Finančný manažér 2 742
App Name -