Košický krajPozície s najnižším platom

Pozícia Priemerný hrubý plat(EUR)
Krajčír - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 790
Paralegal - študent práva - Právo a legislatíva 798
Šička - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 812
Gazdiná - Služby 843
Pomocná sila do kuchyne - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo 848
Stavač scénických dekorácií - Umenie a kultúra 887
Sanitár - Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 892
Strihač textilu - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 898
Vrátnik, informátor - Pomocné práce 898
Kinetoterapeut - Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 899
App Name -