Košický krajPozície s najnižším platom

Pozícia Priemerný hrubý plat(EUR)
Vrátnik, informátor 520
Upratovačka 520
Školník 520
Poštový doručovateľ 520
Krajčír 520
Šička 520
Plavčík 520
Stavač scénických dekorácií 520
Herec 520
Paralegal - študent práva 520
App Name -