Košický krajPozície s najnižším platom

Pozícia Priemerný hrubý plat(EUR)
Krajčír - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 623
Upratovačka - Pomocné práce 626
Notársky koncipient - Právo a legislatíva 648
Vrátnik, informátor - Pomocné práce 650
Čašník - izbová služba - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo 659
Strihač textilu - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 662
Paralegal - študent práva - Právo a legislatíva 667
Plavčík - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo 671
Pomocný kuchár - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo 673
Šička - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 675
App Name -