Košický krajPozície s najnižším platom

Pozícia Priemerný hrubý plat(EUR)
Strihač textilu - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 644
Paralegal - študent práva - Právo a legislatíva 653
Upratovačka - Pomocné práce 660
Obuvník - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 663
Au-pair - Pomocné práce 670
Krajčír - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 672
Vrátnik, informátor - Pomocné práce 673
Plavčík - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo 677
Čašník - izbová služba - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo 683
Pomocná sila do kuchyne - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo 684
App Name -