Košický krajPozície s najnižším platom

Pozícia Priemerný hrubý plat(EUR)
Krajčír - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 590
Šička - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 638
Čašník - izbová služba - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo 665
Pomocný kuchár - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo 665
Vrátnik, informátor - Pomocné práce 670
Strihač textilu - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 670
Notársky koncipient - Právo a legislatíva 677
Plavčík - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo 677
Au-pair - Pomocné práce 679
Stavač scénických dekorácií - Umenie a kultúra 698
App Name -