Z domu pracuje takmer desatina zamestnancov - Platy.sk
logo

Z domu pracuje takmer desatina zamestnancov

28.5.2013

Benefit práca z domu využívajú hlavne ľudia z Bratislavy, ktorí pracujú na IT pozíciách. Každý rok ním disponuje čoraz viac zamestnancov.

Po vypuknutí krízy v roku 2008-2009 začali zamestnávatelia čoraz viac šetriť na benefitoch, keďže predstavovali značný náklad spoločnosti. Rušili sa drahé firemné akcie, znížili sa výdavky na vzdelávanie zamestnancov, nepreplácajú sa športové či kultúrne aktivity a pod. Do popredia sa dostávajú benefity, ktoré sú pre zamestnancov príjemné, no firmu takmer nič nestoja. Typickými príkladmi sú flexibilný pracovný čas a práca z domu. A na prácu z domu sa pozrieme bližšie.

Prieskum platov Platy.sk sleduje tento benefit od roku 2010. Kým vtedy deklarovalo tento benefit 6% respondentov, v roku 2013 týmto benefitom disponuje 9% zamestnancov. Tento benefit má dve základné formy. Buď je zamestnanec každý deň v týždni doma a jeho jediným pracoviskom je jeho domov, alebo má zamestnanec svoje pracovné miesto riadne v práci, no má možnosť pracovať z domu, keď to potrebuje (napríklad ak sa musí sústrediť na prácu a nechce byť rušený ostatnými kolegami, či keď vypadne babysitting, alebo kď je nahlásený meranie tepla a pod.). Dôležité je, aby mal zamestnanec také podmienky pre svoju prácu z domu, aby sa mohol kedykoľvek dostať k firemným dokumentom, aby sa vedel  telefonicky alebo cez email či skype spojiť s kolegami, keď je to nevyhnutné a pod.


Zdroj: Platy.sk

Podľa údajov z Platy.sk majú benefit práca z domu vo väčšej miere muži (11%) oproti ženám (7%). Vyplýva to aj z toho, že týmto benefitom suverénne najviac disponujú zamestnanci na pozíciách z IT. Takmer tretina zamestnancov na IT pozíciach uviedla, že môže pracovať z domu. Ďalšou oblasťou práce, kde je tento benefit vo veľkej miere poskytovaný sú telekomunikácie, marketing, reklama, žurnalistika či ekonomika. Naopak, prirodzene sú pracovné oblasti, kde tento benefit nie je možné využiť, keďže povaha práce si žiada zamestnanca a na pracovisku. Ide napríklad o výrobu, štátnu službu, cestovný ruch a pod.


Zdroj: Platy.sk

Štatistiky portálu Platy.sk ukazujú, že tento benefit majú hlavne mladí ľudia vo veku 25-34 rokov (12%) a naopak, málo ním disponuje staršia generácia zamestnancov s vekom nad 55 rokov (4%). Vzhľadom na pracovné pozície, na ktorých je tento benefit najčastejší, aj regionálne porovnanie rozšírenosti benefitu práca z domu potvrdzuje, že najviac je rozšírený v Bratislavskom kraji (15%) a Košickom kraji (9%).Porovnať plat pošli na vybrali.sme.sk

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat