logo

Aký je rozdiel medzi priemerom a mediánom platu a prečo by ste ho mali poznať?

15.7.2019

cover image

Zachytili ste niekedy v správach o platoch aj tajomné slovíčko medián? Okrem priemeru sa totiž ako ukazovateľ úrovne miezd používa pomerne často. Ide o tzv. strednú hodnotu všetkých miezd v porovnávanej vzorke, ktorá rozdeľuje príjmy zamestnancov na dve presne rovnaké polovice – na 50 % tých, ktorí zarábajú viac ako je medián a 50 % tých, ktorí vidia na výplatnej páske menej. O čo presne ide a prečo by vás táto informácia mala zaujímať?


Ktorý ukazovateľ je pre vás vhodnejší? Z určitého pohľadu obidva - záleží od toho, na aký účel túto informáciu potrebujete.

Priemer ≠ medián: Rozdiel medzi priemerom a mediánom v skratke

Priemer teda odpovedá na otázku: Ak by mali mať všetci ľudia na totožnej pozícii rovnaký plat, aký by bol?

Medián zas hovorí: Aký je plat človeka, ktorý zarába viac ako 50 % a menej ako 50 % všetkých ľudí na rovnakej pozícii?

Na prvý pohľad sú to totožné situácie, medián však vzhľadom na zárobok bežných ľudí dokáže dať presnejšiu odpoveď. Prečo je to tak?

Priemer sa vypočíta na základe všetkých premenných - teda aj extrémnych prípadov (nadpriemerne zarábajúci dokážu výrazne ovplyvniť výsledok). Jednoducho sa sčíta hodnota všetkých platov, ktorý sa vydelí ich počtom. Tento údaj môžu skresľovať nerealistické odchýlky.

Ak sa všetky hodnoty (v tomto prípade platy) poukladajú vedľa seba na rovnakú úroveň a vyberie sa z nich presný stred, hovoríme o mediáne. Jeho hodnotu teda neovplyvňujú extrémy, ale ukazuje strednú - často realistickejšiu hodnotu.

Vo veľkej časti prípadov je rozdiel medzi priemerom a mediánom minimálny, niekedy však dokáže odhaliť, na akých pozíciách sú extrémy platov výraznejšie. Výhodou priemeru je, že poskytuje komplexnú informáciu o zárobkoch v danom segmente a zo štatistického a matematického hľadiska patrí stále k najvýznamnejším hodnotám. Medián vám povie, či patríte k lepšie alebo horšie zarábajúcej polovici zamestnancov na konkrétnej pozícii.

 

 


© Platy.sk

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat