Dávate správne benefity? Mladí chcú pri práci voľnosť

Zamestnávate mladých ľudí? Mladí ľudia od 25 do 34 rokov dostávajú najviac benefitov. Príspevkom na dôchodkové sporenie ich neoslovíte. Firmy najčastejšie dávajú mladým zamestnancom voľnosť pri práci.

Nefinančné benefity dostávali v roku 2011 podľa platového prieskumu Platy.sk necelé dve tretiny zamestnancov (64%). Najčastejším benefitom bolo vlani poskytovanie flexibilného pracovného času (23%), druhým najrozšírenejším bonusom bol mobilný telefón na súkromné účely (20%), ktorý mohlo vlani využívať približne toľko isto zamestnancov ako nápoje na pracovisku zadarmo (20%).

 „Pri mladšej generácii vidieť, ako firmy ich životnému štýlu prispôsobujú aj štruktúru benefitov. Pre ľudí z generácie tesne po škole nie je bežné, že pracujú od ôsmej do štvrtej, preto im firmy umožňujú rozvrhnúť si prácu podľa vlastných potrieb," povedal Miroslav Dravecký, manažér online prieskumu Platy.sk.

Tabuľka 1: Najčastejšie poskytované benefity v roku 2011

Najčastejšie poskytované benefity v roku 2011

 Zdroj: Platy.sk

Každý desiaty zamestnanec dostával vlani od spoločnosti, v ktorej pracuje, príspevok na dôchodkové sporenie. Približne 9 zo 100 zamestnancov dostáva navyše od zamestnávateľa dni dovolenky nad rámec zákona.

Najčastejšie majú flexibilný pracovný čas mladí ľudia

Podľa online platového prieskumu Platy.sk najviac benefitov dostávajú ľudia vo vekovej kategórii od 25 do 34 rokov.

Tabuľka 2: Poskytovanie benefitov podľa vekových kategórií

Poskytovanie benefitov podľa vekových kategórií

Zdroj: Platy.sk

Prispôsobenie benefitov vekovej skladbe zamestnancov vidieť aj na štatistike z platového prieskumu Platy.sk. Napríklad firemné víkendové akcie poskytujú firmy s mladými zamestnancami. Vo vekovej kategórii do 34 rokov dostalo benefit firemné akcie 18% zamestnancov, no pri zamestnancoch nad 45 rokov mali vlani tento benefit 6% ľudí.

Tabuľka 3: Poskytovanie vybraných benefitov podľa vekových kategórií

Poskytovanie vybraných benefitov podľa vekových kategórií

Zdroj: Platy.sk

Na druhej strane vo vekovej kategórii nad 55 rokov firmy prispievajú zamestnancom na dôchodkové sporenie v približne 17%, no v najnižšej vekovej kategórii percento zamestnancov s dôchodkovým sporením je iba 5%.

V IT sektore sú benefity samozrejmé

V roku 2011 firmy poskytovali benefity v priemere dvom tretinám zamestnancov. Takmer vôbec to ale neplatí pre ľudí pracujúcich v IT oblasti. „Spomedzi ľudí pracujúcich v IT odvetví iba 10% uviedlo, že nemá žiaden benefit. Do tohto odvetvia sú zahrnutí všetci zamestnanci firiem, nielen IT špecialisti. Nefinančné benefity sú okrem informačných technológií bežné aj v oblastiach bankovníctvo, elektrotechnický priemysel a farmácia," povedal Dravecký.