Minulý rok dostali ľudia na odmenách 936 eur

V roku 2011 dostala odmeny približne tretina ľudí. Priemerná výška odmien počas minulého roku bola 936 eur. Oproti predošlému roku ide o 7%-ný nárast.

Tabuľka: Výška odmien a podiel ľudí

financne odmeny 2011

Zdroj: Platy.sk

Každý druhý top manažér dostane odmeny

Najvyššie odmeny dostávajú ľudia zastávajúci manažérske funkcie. Priemerná výška odmien top manažérov bola 5 176 eur a odmeny počas minulého roka dostal každý druhý  top manažér. Naopak, s prilepšením môže spomedzi pomocných zamestnancov počítať približne každý piaty alebo šiesty. Spomedzi kvalifikovaných technických zamestnancov (čiže architektov, informatikov alebo inžinierov rôzneho zamerania) dostala odmeny necelá tretina z nich.

Tabuľka: Výška odmien podľa úrovne pracovných pozícií

Výška odmien podľa úrovne pracovných pozícií

Zdroj: Platy.sk

"Najvyššie odmeny mali v roku 2011 ľudia z vrcholového manažmentu, najmä generálni manažéri, ktorí v priemere dostali až 9 175 eur. Okrem vrcholových manažérov mali vysoké odmeny ľudia pracujúci na pozícii IT architekta. Ich odmeny za minulý rok boli 3 270 eur. Odmeny sú zriedkavosťou pri pozíciách pilčíkov, lektorov, kozmetičiek a pracovníkov bezpečnostnej služby", upresňuje Miroslav Dravecký z Platy.sk.

Obchodný riaditeľ si na odmenách prilepší

Výška odmien je pri tretine pozícií vyššia ako je priemerný mesačný plat na danej pracovnej pozícii. Odmeny manažérov dosahujú v niektorých prípadoch takmer trojnásobok priemerného mesačného zárobku. V pomere k priemernému platu majú najvyššie odmeny obchodní riaditelia. Ich odmeny sú často závislé od zisku, ktorý sa im podarí cez rok zrealizovať.

Vysoké odmeny oproti platu majú aj vodiči kamiónu, ktorých odmeny za rok sú takmer dvojnásobkom priemerného mesačného platu. Na rozdiel od manažérov sú však skôr zriedkavé. V roku 2011 ich deklarovalo 14% ľudí pracujúcich na pozíciách vodičov kamiónov.

Tabuľka: Pozície, kde je výška odmien podstatne vyššia ako priemerný plat

Pozície, kde je výška odmien podstatne vyššia ako priemerný plat

Zdroj: Platy.sk