Informácie a analýzy

29. 9. 2010Prieskum platov Platy.sk nadväzuje na úspech Mercesu

Platový prieskum spoločnosti Profesia po troch rokoch zmenil názov, dizajn a rozšíril možnosti, ako ho využiť. Metodika zostáva rovnaká.
24. 3. 2010Plat na Slovensku vyšší ako v Čechách? Iba v očakávaniach.

Priemerný plat je na Slovensku vyšší ako v Českej republike, no platí to len pre očakávané platy. Na Slovensku bol očakávaný plat v prvom kvartáli tohto roku 761 eur, kým v Českej republike len 733 eur. Tieto zistenia vyplývajú z desiatok tisícov údajov o platových požiadavkách uchádzačov, ktoré uvádzajú vo svojich životopisoch na portáloch Profesia.sk a Profesia.cz.
20. 1. 2010Za posledný rok pokleslo poskytovanie benefitov

Za posledný rok pokleslo poskytovanie finančných i nefinančných benefitov na Slovensku. V treťom kvartáli 2009 dostalo finančnú odmenu o osem percent menej zamestnancov ako za rovnaké obdobie minulého roku. V prípade trinásteho platu je tento pokles šesť percentný. Pri poskytovaní nefinančných benefitov boli zaznamenané medziročné prepady od dvoch do trinásť percent. Tieto zistenia pochádzajú z kontinuálneho internetového prieskumu platov Merces.sk, do ktorého sa za posledný rok zapojilo viac ako 101 tisíc respondentov.
20. 1. 2010Platové očakávania uchádzačov o prácu po prvýkrát klesli

Od začiatku tohto roka platové očakávania uchádzačov o prácu klesajú. Kým od roku 2006 platové očakávania rástli medziročne v priemere o 11 percent, tento rok sa ich rast spomalil a za posledné tri mesiace po prvýkrát klesli o jedno percento. Spomenuté zistenia vyplynuli z údajov najväčšieho pracovného portálu Profesia.sk.
27. 7. 2009Odmeňovanie zamestnancov v strojárskom priemysle

Strojárenský priemysel patrí medzi kľúčové odvetvia na Slovensku. Z údajov prieskumu platov Merces boli zanalyzovane platy, zamestnanecké výhody a finančné benefity zamestnancov v tejto oblasti. Analýza sa na jednotlivé údaje pozerá cez kľúčové kritéria, ktoré ovplyvňujú plat zamestnancov, ako je vykonávaná práca, pohlavie, región a podobne.
23. 3. 2009Muži zarábajú o 19 percent viac ako ženy na rovnakej pozícii

Na rovnakej pozícii zarábajú muži v priemere o 19 percent viac ako ženy. Tento fakt vyplynul z internetového platového prieskumu www.merces.sk, do ktorého zaradilo za posledný rok údaje o svojom plate viac ako 123 000 respondentov.
13. 2. 2009Firmy kvôli hospodárskej kríze vyplatili menej odmien

Podľa internetového prieskumu platov www.merces.sk priemerná hrubá mzda na Slovensku za posledný rok stúpla o 6 percent. Podiel ľudí s trinástym platom oproti minuloročnému januáru klesol z 28 na 23 percent. Tých, ktorí dostali koncoročnú odmenu, je ešte o jedno percento menej. Na obmedzovanie výdavkov spoločností v januári 2009 poukazuje aj pohľad na poskytovanie nefinančných benefitov.
23. 9. 2008Najčastejšie poskytovaný benefit zamestnancom je vzdelávanie

Do internetového prieskumu platov Merces.sk spoločnosti Profesia sa od augusta 2007 zapojilo vyše 135 000 používateľov. Prieskum monitoruje poskytovanie 14 najbežnejších benefitov, ktoré zamestnávatelia poskytujú svojim zamestnancom. Z vyplnených dotazníkov vyplýva, že najčastejšie poskytovaným benefitom je vzdelávanie zamestnancov, ktorý uviedlo vyše 28% respondentov. . Najmenej poskytovaným je príspevok na zdravotné pripoistenie. Tretina respondentov neuviedla žiaden benefit.
19. 8. 2008Prieskum platov Merces.sk pomáha kandidátom aj zamestnávateľom

Kontinuálny prieskum platov Merces.sk (z lat. plat, odmena), ktorý prevádzkuje spoločnosť Profesia, má za sebou jeden rok fungovania na trhu. Vyplnením jednoduchého formuláru sa do prieskumu počas jedného roka zapojilo 123 575 respondentov. Cieľom internetového prieskumu je sprístupniť kandidátom informácie o platoch na pozíciách a umožniť zamestnancom porovnať si plat s pracovníkmi na rovnakej pozícii, s rovnakým dosiahnutým vzdelaním v príslušnom regióne.
10. 7. 2008Najviac zarobia skúsení zamestnanci s praxou na pozícii tri až päť rokov

Priemerný mesačný plat so zvyšujúcou sa praxou rastie. Avšak priemerný plat zamestnancov, ktorí pracujú na rovnakej pozícii viac ako desať rokov, je nižší v porovnaní s priemerným platom zamestnancov pracujúcich kratšie na jednej pozícii. V Bratislavskom kraji zarobíte bez praxe výrazne viac ako skúsený zamestnanec v Prešovskom kraji. Platové rozdiely medzi mužmi a ženami sa so zvyšujúcou praxou zväčšujú. Tieto a ďalšie zistenia prináša kontinuálny prieskum platov Merces.sk, do ktorého sa od jeho spustenia v auguste 2007 zapojilo vyše 105 000 respondentov.